V psihoterapiji se srečujemo vsaj enkrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno in izjemoma dve terapevtski uri. O trajanju procesa psihoterapije se okvirno dogovorimo v uvodnih urah, kasneje pa lahko časovni okvir prilagajamo delu, vašim potrebam in spoznanjem. Celoten psihoterapevtski proces v grobem sestavljajo uvodna srečanja, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije.

Pred vstopom v psihoterapijo opravimo uvodno srečanje, na katerem izmenjamo pričakovanja glede ciljev in poteka, se pogovorimo o zmožnostih in omejitvah ter zasnujemo predvidene delovne okvirje. Uvodno srečanje je namenjeno spoznavanju in poizkušanju naše kompatibilnosti ter snovanju grobega delovnega dogovora. Če je potrebno, lahko opravimo dve uvodni srečanji.

Uvodnemu srečanju sledi začetna faza psihoterapije. V začetni fazi opravljamo pregled vašega življenjskega konteksta ter raziskujemo vsebine, ki so vas privedle v psihoterapijo. Začetna faza vam daje priložnost ugotavljati, ali se v odnosu z menoj dobro počutite in če mi v svojem procesu lahko zaupate. Če se ob koncu začetne faze strinjamo nadaljevati, pregledamo zastavljene terapevtske cilje, po potrebi prilagodimo delovne okvirje ter obnovimo delovni dogovor.

V osrednji fazi psihoterapije poglabljamo in nadaljujemo vaš terapevtski proces. Osrednja faza zajema jedrni in najbolj obsežen del psihoterapije, v katerem induciramo, doživljamo in spremljamo terapevtske spremembe. Osrednja faza nikdar ne poteka linearno, ampak so zanjo značilna tako obdobja hitrejšega razvoja kot obdobja stagnacije. Pričakujete lahko tudi prehodna obdobja poslabšanja, ker spremembe pogosto pogojuje prehodno zmanjšanje stabilnosti in povečanje ranljivost. Zlasti pred globljimi in pomembnimi prehodi se neredko pojavljajo odpori, ki jih začutite v obliki nelagodja in zadržkov glede nadaljevanja svojega procesa. Če stiske izrazite, jih raziščemo in poskusimo skupaj premagati.

V zadnjo fazo psihoterapije preidemo ob odločitvi o zaključku, ki je običajno povezana z zaokrožitvijo terapevtskega procesa. Zaključna faza predstavlja poslavljanje v pomembnem odnosu in zaključevanje globinskega procesa, zato je trajanje prilagojeno vašim potrebam. Ustrezno izpeljana faza zagotovi varno zaključevanje in zapiranje odprtih vsebin.