Človekova vsakokratna duševnost je neponovljiva, zato psihoterapevtskega dela ne moremo reducirati na vnaprej predvideno razmerje postopkov. Psihoterapevtski proces sestavlja množica sublimnih in eksplicitnih interakcij, s katerimi postopoma in počasi induciramo terapevtsko spremembo. Pri tem stalno lovimo ravnotežje odpiranja in čiščenja nezaceljenih duševnih ran ter njihove imobilizacije. Delo zahteva visoko stopnjo prožnosti in prilagodljivost ter veliko moči za vzdržanje nepredvidljivosti.

Potek psihoterapije

Individualna psihoterapija poteka redno, in sicer se srečujemo najmanj enkrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno (45 minut) in redkeje dve terapevtski uri (90 minut). Celotno obdobje psihoterapevtskega poteka sestavljajo uvodna srečanja, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. [Prikaži več …]

Delovna izhodišča

Sodobno psihoterapijo sestavlja slabo pregledna množica različnih šol, ki si nekatera teoretična in praktična izhodišča delijo ter si v drugih nasprotujejo. Primerjalne študije kažejo, da so v povprečju vsi pristopi enako učinkoviti, za specifične terapevtske cilje pa so nekateri lahko primernejše od drugih. Predvsem se psihoterapevtske smeri razlikujejo v tem, kako ustrezajo vašim potrebam, pričakovanjem in življenjski filozofiji. Teoretični koncepti in metode niso nujno najpomembnejši dejavnik pri odločanju za psihoterapijo, lahko pa vam nekoliko olajšajo začetno izbiro. Glavne smeri sodobne psihoterapije so predstavljene na spletnem portalu Psihoterapevtskega inštituta FPRZ[1], tukaj pa lahko preberete nekaj o mojih delovnih izhodiščih.

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem z metodami eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Klinične koncepte dopolnjujem z ugotovitvami razvojnih in relacijskih teorij, npr. teorije navezanosti, ter upoštevam sodobna biološka spoznanja afektivne, socialne in kognitivne nevroznanosti[Prikaži več …]

Formalni okvirji

Redni termini potekajo od ponedeljka do četrtka popoldne in zvečer ali v petek dopoldne. Prostori klinike se nahajajo za železniško postajo v ljubljanskih Vižmarjih (Zgornja Šiška). [Prikaži več …]