Sem specializantka psihoanalitične psihoterapije in diplomantka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo od 2018 opravljam v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU)[2] ter od 2019 v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ.[3] Moja supervizorja sta doc. dr. Emil Benedik, klin. psih. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Pri psihosocialnem delu sem kot prostovoljka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019) in Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019). Sem ustanovna članica Fiziopsihološkega raziskovalnega združenja, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo in članica Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost.

V psihoterapevtsko obravnavo sprejemam posameznike in vodim podporne skupine. Pri delu izhajam iz klasičnih psihodinamskih konceptov (nezavedne dinamike, obrambnih procesov itn.), razvojnih in relacijskih teorij (teorije navezanosti, relacijske nevroznanosti), pozitivne psihologije ter novejših spoznanj afektivne, kognitivne, socialne nevroznanosti, Psihoterapevtsko obravnavo opravljam po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3]

Na psihoterapevtskem področju opravljam tudi izobraževalna in svetovalna dela. Predavam in vodim delavnice, izvajam programe promocije zdravja na delovnem mestu ter opravljam dopolnilna psihološka usposabljanja in supervizijo osebnih trenerjev. S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob tem pa sem od 2014 tudi zasebni raziskovalni asistent za družbene in zdravstvene vede. Predhodno sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter tekom svojega prvega študija od 2003 poučevala slovenščino. Od svojo poklicno pot od 2014 preusmerjam k psihoterapiji in trenutno zaključujem z magistrskim študijem psihoterapevtske znanosti.

Najdete me: