Psihoterapevtka Malka ČehSem specializantka psihoanalitične psihoterapije in magistrandka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapijo opravljam v zasebni pssihoterapevtki kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ in v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU). Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. in Urška Battelino, mag. pt. znan. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Pri psihosocialnem delu sem kot prostovoljka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019) in Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019). Sem ustanovna članica Fiziopsihološkega raziskovalnega združenja, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo in članica Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost.

V psihoterapevtsko obravnavo sprejemam posameznike in vodim podporne skupine. Specializiram se na obravnavo čustvenih stisk in motenj (depresivnosti, anksioznosti, impulzivnosti, borderline itn.) ter osebnostnih motenj. Pri delu izhajam iz klasičnih psihodinamskih konceptov (nezavedne dinamike, obrambnih procesov itn.), razvojnih in relacijskih teorij (teorije navezanosti, relacijske nevroznanosti) ter sodobnih bioloških ugotovitev afektivne, kognitivne, socialne nevroznanosti, Psihoterapevtsko obravnavo opravljam po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3]

Na psihoterapevtskem področju opravljam tudi izobraževalna in svetovalna dela. Predavam interesnim skupinam, vodim programe promocije zdravja na delovnem mestu ter izvajam psihološka usposabljanja in supervizijo osebnih trenerjev. S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob tem pa sem od 2014 do 2019 opravljala delo zasebnega raziskovalnega asistenta za družbene in zdravstvene vede. Predhodno sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter tekom svojega prvega študija od 2003 poučevala slovenščino. Leta 2014 sem vpisala dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti, leta 2017 nadaljevala magistrski študij psihoterapevtske znanosti, v 2020 pa zaključujem specializacijo psihoanalitične psihoterapije na FPZ SFU.

Najdete me: